top of page

Jag tänker i tråd. Jag drömmer i tråd. Silke. Nästan alltid är det tunt, tunt silke. Mitt silver. Mitt guld. Jag gör en skiss, men följer den inte slaviskt. Skissen är min dröm och min längtan, endast ett stöd for mina improvisationer. Långsamt växer en miniatyr fram. Ofta lägger jag den åt sidan i veckor. Börjar sen om. Till sist har jag fått fram vad jag vill.

bottom of page